Ledning

Vi som, tillsammans med våra familjer äger, och driver skolan heter Åsa Johansson och Amanda Schütz.
 

Åsa är rektor och leder därmed det pedagogiska arbetet. Amanda är utsedd till VD i Lidingö Skola AB, Christinaskolans huvudman. Gemensamt har vi mer än 20 års erfarenhet från Carlssons skola, Maria Elementarskola samt Fredrikshovs slotts skola- alla välrenommerade skolor i Stockholm.

Vi har arbetat både som lärare och i skolledning och tar med oss stor erfarenhet och kunskap om vad det innebär att driva en skola av högsta kvalitet i Stockholmsområdet.
 

Gemensamt för oss är att vi har en helhetssyn på barns skolgång, utbildning och utveckling.

 Åsa Johansson

Rektor

Christinaskolan
Styrelseledamot
Lidingö Skola AB

 

Grundskollärare

Fredrikhovs Slotts Skola

 

Rektor

Maria Elementarskola

 

Ledningsgrupp/Grundskollärare

Carlssons Skola

 

Utbildning:

Rektorsutbildning, statlig

Rektorsakademin

 

Grundskollärarexamen

Lärarhögskolan Linköping

 

 

 

 

Amanda Schütz

VD 

Styrelseledamot

Lidingö Skola AB
Lidingö Gymnasium AB

 

Biträdande rektor

Thoren Business School

Gymnasielärare
Danderyds Gymnasium

 

Biträdande rektor

Maria Elementarskola

 

Upplagechef

MTG publishing

 

Utbildning:

Gymnasielärarexamen

Karlstad Universitet

 

Civilekonomexamen

Handelshögskolan i Stockholm

Mattias Johansson

Styrelseordförande

Lidingö Skola AB
Lidingö Gymnasium AB

 

Teknologie Doktor

Kungliga Tekniska Högskolan

 

VD Eurostep AB

 

Henrik Schütz

Ekonomi 
Styrelseledamot

Lidingö Skola AB
Lidingö Gymnasium AB

 

Civilekonomexamen
Stockholms Universitet

Civilekonomutbildning
Handelshögskolan i Stockholm

Lokförarexamen, Mjölby