Personal

Personalgrupp läsåret 2018-19

Skolledning, ekonomi, IT, samordnare:
Åsa Johansson, Rektor, grundskollärare
Amanda Schütz, Vd, Lidingö Skola AB. Civ. ek.
Henrik Schütz, ekonomi/bokföring. 
Katarina W Törnqvist, pedagogisk samordnare/arbetsmiljö.
Kristoffer Höök, IKT-ansvarig. 

Vi arbetar med  förskoleklass och lågstadium:
FSK A & B:
Ellinore Stålhandske, examinerad förskollärare samt grundskollärare.Lärarlegitimation.
Johanna Lerfors, grundskollärare. Lärarlegitimation.
Josefin Bönström, arbetar som fritidsledare.
Zaira Caballero, examinerad fritidsledare.
Ville Kihlbom, arbetar som fritidsledare.
 

åk 1A:
Jessica Nilsson, grundskollärare. Lärarlegitimation.
Bosse Nilsson, examinerad fritidsledare
Kevin Gustavsson, elevresurs

Åk 1B:
Agnes Stålhandske, grundskollärare. Lärarlegitimation.
Vanessa Grimlund, fritidsledare.
Kevin Gustavsson, elevresurs

Åk 2A:
Sanna Granath, grundskollärare.  Lärarlegitimation.
Louise Nilsson, arbetar som fritidsledare. Fritidssamordnare
Gabriella Wallin, arbetar som fritidsledare.


Åk 2B:
Jörgen Müllersdorf, grundskollärare. Lärarlegitimation.
Tanja Andelman, arbetar som fritidsledare.
Louise Nilsson, arbetar som fritidsledare. Fritidssamordnare

Åk 3A
Åse Sidklev, lärare lågstadium. Lärarlegitimation.
Nicole Olsson, arbetar som fritidsledare.
 

Åk 3B:
Lizelotte Hammarstedt, examinerad grundlärare f-3, inriktning fritidshem. Vikarierar under HT 18.
Alex Salazar, arbetar som fritidsledare.
James Daffeh, arbetar som elevassistent.

Vi arbetar som mentorer och fritids i mellanstadium och högstadium:
Åk 4A:
Ann- Charlotte Båge, grundskollärare Sv, Eng, So. Lärarlegitimation.
Herman Hansson, idrott och hälsa. Lärarlegitimation.
Kristoffer Olshagen, arbetar som fritidsledare, examinerad,och resursperson.
Rebecka Heyman,legitimerad grundlärare mot fritidshem.

Åk 4B:

Lisa Ottoson, grundskollärare, Ma, No. Lärarlegitimation.
Margareta Meiton, textilslöjd åk 2-3, resurs mellanstadiet
Ulrika Behmer,arbetar som fritidsledare.
Rebecka Heyman,legitimerad grundlärare mot fritidshem.

Åk 5A:
Ulrika Warborn, grundskollärare i matematik, teknik och NO-ämnen. Lärarlegitimation.
Ann- Charlotte Kask. Textilslöjd. Lärarlegitimation.
Shabbir Ahmed, arbetar som fritidsledare.
Rebecka Heyman,legitimerad grundlärare mot fritidshem.

Åk 5B:
Karin Törnqvist Bäverlind, grundskollärare svenska, SO. Lärarlegitimation.
Eva Mitchell, grundskollärare Eng. Lärarlegitimation.
Shabbir Ahmed, arbetar som fritidsledare.
Rebecka Heyman,legitimerad grundlärare mot fritidshem.

Åk 6A:
Staffan Gustafson, grundskollärare matematik, teknik och no-ämnen. Lärarlegitimation.
Leena Joandi, grundskollärare i Eng och bild. Läser lärarprogrammet, examen juni 17. Föräldraledig 2017/18
Joel Husberg, arbetar som fritidsledare.

Åk 6B:
Cilla Gustafsson, svenska, SO, engelska. Lärarlegitimation.
Magnus Öqvist,grundskollärare i Idrott och Hälsa för låg-, mellan-och högstadium. Lärarlegitimation.
Joel Husberg, arbetar som fritidsledare.

Fritidsklubben åk 4-6:
Ulrika Behmer,arbetar som fritidsledare.
Shabbir Ahmed, arbetar som fritidsledare.
Joel Husberg, arbetar som fritidsledare.
Rebecca Heyman, legitimerad grundlärare mot fritidshem.

Åk 7-9:
Tony Sjödin, Grundskollärare. So och Sv. Lärarlegitimation.
Stefan Sjöström, musiklärare. Lärarlegitimation.
Dorotea Walko, lärare i Tyska, arbetar även som modersmålslärare i Lidingö Stad. Lärarlegitimation.
Annika Solberg Arvidsson, grundskollärare Sv, So. Lärarlegitimation.
Louise Dovskog, grundskollärare Ma. Lärarlegitimation.
Catarina Schulz, grundskollärare Ma. Lärarlegitimation. Speciallärare matematik.

Peter Lemon, lärare i trä- och metallslöjd åk 8-9 samt hem- och konsumentkunskap åk 9. Lärarlegitimation.
Ingela Sunnerdahl, lärare i franska och No. Lärarlegitimation.
Stina Dannestig, grundskollärare Sv, So.
Eva Mitchell, grundskollärare Eng. Lärarlegitimation.
Andia von Oelreich, examinerad lärare engelska. Lärarlegitimation.
Alexandra Kahn, lärare i Textil- trä och metallslöjd för grundskolan. Lärarlegitimation.
Jessica Winberg, grundskollärare i Idrott och Hälsa för låg-, mellan-och hög, hem- och konsumentkunskap.Lärarlegitimation.
Magnus Öqvist,grundskollärare i Idrott och Hälsa för låg-, mellan-och högstadium. Lärarlegitimation.
Cajsa Plaza, grundskollärare spanska, Eng. Lärarlegitimation.
, grundskollärare spanska, Lärarlegitimation.

Ann Lind, grundskollärare Ma och No. Lärarlegitimation.
Per Mühlenbock, grundskollärare Ma och No. Lärarlegitimation.

Speciallärare/specialpedagoger samt "Guldrummet" och "Guldgruvan" för elever i behov av särskilt stöd:
Piya Wilander, examinerad speciallärare. Lärarlegitimation.
Marie Berglund, examinerad grundskollärare, Lärarlegitimation.
Malin Bakken, examinerad grundskollärare, lärarlegitimation.
Catarina Schulz, examinerad grundskollärare. Lärarlegitimation och speciallärarlegitimation.
Anja Ahlborg, examinerad grundskollärare, lärarlegitimation.

Elevhälsoteam:
Åsa Johansson, Rektor
Grundskollärare,  lärarlegitimation.
Statlig rektorsutbildning, examen 2016.

Privat rektorsutbildning examen 2008.

Sophie Ekman, Skolöverläkare  Emeritus, M.D.

Charlotte Ekehult, skolsköterska.

Veronica Iwarson, kurator

Maria Hulsin, Studie- och yrkesvägsledare

Catarina Schulz, examinerad grundskollärare, speciallärare matematik. Lärarlegitimation.


Malin Bakken, examinerad grundskollärare, lärarlegitimation.

Piya Wilander, examinerad speciallärare. Lärarlegitimation.

Marie Berglund, examinerad grundskollärare, Lärarlegitimation.


Externt samarbete:
Elisabet Söderberg, utvecklat och handleder  SYV-arbetet, vid skolan , Fil. doktor Studie- och Yrkesvägledning, SU.
Lidingö Stads psykologer riktade mot skolor. Se Lidingö stads hemsida, lidingo.se
Gastronomisk Catering, skolmåltider.
Dashing Clean, lokalvård.

Tjänstledig/föräldraledig:

Tommy Jonsson, föräldraledig under VT 19.
Anna Almqvist, grundskollärare, speciallärare matematik, Lärarlegitimation.
Lena Kristiansson, grundskollärare i musik och engelska. Lärarlegitimation.

Nadia Alj Forsgren, grundskollärare lågstadiet, föräldraledig läsåret 2018-2019