Kontakta Christinaskolan


E-postadresser:
För alla medarbetare gäller namn.efternamn@christinaskolan.se

KÖFRÅGOR besvaras ENDAST
via 
e-post till:
info@christinaskolan.se
 

Rektor

Åsa Johansson

asa.johansson@christinaskolan.se

0708- 10 10 16
 

VD Lidingö Skola AB/Christinaskolan

Amanda Schütz

amanda.schutz@christinaskolan.se

0733- 86 36 34
 

Postadress:

Christinaskolan/Lidingö Skola AB

Box 24292
104 51  STOCKHOLM

Besöksadress:
Christinaskolan
Läroverksvägen 56
181 56  LIDINGÖ

SJUKANMÄLAN GÖRS
VIA SCHOOLSOFT


Kontakt skola:

Lågstadium        0729- 81 59 04
Mellanstadium  0729-81 59 05
Högstadium        0731-55 30 57   

Kontakt fritidshem:
Äpplet (f-1)                0731-55 30 55
Päronet (2-3)            0729-81 59 01
Klubben åk 4            0731-51 39 26       
Klubben åk 5-6        0729-81 59 02

Kurator: 
Veronica Iwarson  0768-54 53 37

Syv:
Marie Strandberg              0731- 55 30 59
OBS! Endast tillgänglig torsdagar.

Skolhälsovården:
Skolsköterska     0729-81 19 07

IKT: 
 Kristoffer Höök   0735-30 12 61