Frånvaroanmälan görs på vårt intranät, SchoolSoft.
Logga in i Schoolsoft

Vill du arbeta hos oss?
Nu söker vi:
Kurator 80%

Välkommen med din ansökan till:
info@christinaskolan.se

Christinagymnasiet?
Vill du läsa mer gå in på 
christinagymnasiet.se

Informationsmöte föskoleklass 2021
kommer att ske digitalt via en informationsfilm.
Klicka här för att se filmen 

Christinaskolan är en fristående grundskola med elever i årskur fsk-åk9. Våra ledord är kunskap-trygghet-ansvar.
Skolans vision är "Vi på Christinaskolan är stolta över oss själva och vår skola". Vi har utökad timplan i matematik,
svenska, engelska och moderna språk med totalt ca 300 klocktimmar under skoltiden.

 

  • Klagomålshantering.

I nedanstående dokument kan du läsa om hur du som elev eller vårdnadshavare ska gå till väga om du har klagomål på verksamheten.