Frånvaroanmälan görs på vårt intranät, SchoolSoft.
Logga in i Schoolsoft

Vill du arbeta hos oss?
Just nu söker vi:

Lärare i matematik/No för mellanstadiet


Fritidsledare/

Fritidspedagog

Välkommen med din ansökan till:
info@christinaskolan.se

Christinagymnasiet?
Vill du läsa mer eller anmäla intresse gå in på 
christinagymnasiet.se

Christinaskolan är en fristående grundskola med elever i årskur fsk-åk9. Våra ledord är kunskap-trygghet-ansvar.
Skolans vision är "Vi på Christinaskolan är stolta över oss själva och vår skola". Vi har utökad timplan i matematik,
svenska, engelska och moderna språk med totalt ca 300 klocktimmar under skoltiden.

 

  • Klagomålshantering.

I nedanstående dokument kan du läsa om hur du som elev eller vårdnadshavare ska gå till väga om du har klagomål på verksamheten.