Personal

Personalgrupp läsåret 2017-18

Skolledning och vaktmästeri:
Åsa Johansson, Rektor, grundskollärare
Amanda Schütz, Vd, Lidingö Skola AB. Civ. ek.
Katarina W Törnqvist, pedagogisk samordnare
Anton Backman, vaktmästare

Vi arbetar med  förskoleklass och lågstadium:
FSK A & B:
Maud Hägg Thorén, examinerad förskollärare.
Angie Kwan, arbetar som förskollärare. Läser VAL-projekt.
Tommy Jonsson, arbetar som fritidsledare.
Kristoffer Olshagen, examinerad fritidsledare.
James Daffeh, arbetar som fritidsledare.
 

åk 1A:
Sanna Granath, lärare lågstadium.  Lärarlegitimation.
Louise Nilsson, arbetar som fritidsledare.

Åk 1B:
Jörgen Müllersdorf, lärare lågstadium. Lärarlegitimation.
Vanessa Grimlund, arbetar som fritidsledare.

 

Åk 2A:
Åse Sidklev, lärare lågstadium. Lärarlegitimation.
Martin Bydén, arbetar som fritidsledare.
Alicia Svensson, arbetar som fritidsledare.

Åk 2B:
Lizelotte Hammarstedt, examinerad grundlärare f-3, inriktning fritidshem. Vikarierar under VT 16.
Olivia Yttermo, arbetar som fritidsledare.

Åk 3A:
Åsa Yttermo, lärare lågstadium. Lärarlegitimation.
Sara Aziz, arbetar som fritidsledare.
 

Åk 3B:
Nadia Alj Forsgren, lärare  lågstadium. Lärarlegitimation.
Tom Yttermo, arbetar som elevassistent.
Joshua Bravo Nicolic, examinerad fritidsledare.

Vi arbetar som mentorer och fritids i mellanstadium och högstadium:
Åk 4A:
Daniel Midstam. Grundskollärare, So och Ma. Lärarlegitimation.
Malin Skals, grundskollärare, bild. Lärarlegitimation.

Åk 4B:

Ann- Charlotte Kask. Textilslöjd. Läser VAL-projekt.
Karin Törnqvist Bäverlind, grundskollärare svenska, SO. Lärarlegitimation.

Åk 5A:
Anja Ahlborg, grundskollärare i svenska och SO. Lärarlegitimation.
Lena Kristiansson, grundskollärare i musik och engelska. Lärarlegitimation.

Åk 5B:
Cilla Gustafsson, svenska, SO, engelska. Lärarlegitimation.
Herman Hansson, idrott och hälsa. Lärarlegitimation.

Åk 6A:
Ulrika Warborn, grundskollärare i matematik, teknik och NO-ämnen. Lärarlegitimation.
Stefan Sjöström, musiklärare. Lärarlegitimation.

Åk 6B:
Ellinore Stålhandske, grundskollärare Sv, Eng, So. Lärarlegitimation.
Margareta Meiton, grundskollärare, Matematik, Idrott (simning). Lärarlegitimation.

Fritidsklubben åk 4-6:
Tanja Andelman, arbetar som fritidsledare.
Shabbir Ahmed, arbetar som fritidsledare.
Joel Husberg, arbetar som fritidsledare.
Elin Foster, Fritidspedagog.

Åk 7-9:
Tony Sjödin, Grundskollärare. So och Sv. Lärarlegitimation.
Björn Irell,  lärare Ma, No. Lärarlegitimation.
Dorotea Walko, lärare i Tyska, arbetar även som modersmålslärare i Lidingö Stad. Lärarlegitimation.
Annika Solberg Arvidsson, grundskollärare Sv, So. Lärarlegitimation.
Louise Dovskog, grundskollärare Ma och No. Lärarlegitimation.
Catarina Schulz, grundskollärare Ma, No. Lärarlegitimation. Speciallärare matematik.

Alexander Alsén, lärare matematik, NO. Lärarlegitimation.
Peter Lemon, lärare i trä- och metallslöjd åk 3-8 samt hem- och konsumentkunskap åk 3. Lärarlegitimation.
Ingela Sunnerdahl, lärare i franska och svenska. Lärarlegitimation.
Stina Dannestig, grundskollärare Sv, So.
Eva Mitchell, grundskollärare Eng. Lärarlegitimation.
Andia von Oelreich, examinerad lärare engelska. Lärarlegitimation.
Alexandra Kahn, lärare i Textil- trä och metallslöjd för grundskolan. Lärarlegitimation.
Jessica Winberg, grundskollärare i Idrott och Hälsa för låg-, mellan-och hög, hem- och konsumentkunskap.Lärarlegitimation.
Magnus Öqvist,grundskollärare i Idrott och Hälsa för låg-, mellan-och högstadium. Lärarlegitimation.
Beatriz Robles, lärare i spanska. Vikarie.
Denise Cruz, Lärare i spanska. Vikarie.


Speciallärare/specialpedagoger samt "Guldrummet" och "Guldgruvan" för elever i behov av särskilt stöd:
Anna Almqvist, grundskollärare, speciallärare matematik, Lärarlegitimation.
Piya Wilander, examinerad speciallärare. Lärarlegitimation.
Marie Berglund, examinerad grundskollärare, Lärarlegitimation.
Ann- Charlotte Båge, examinerad grundskollärare, Lärarlegitimation.
Catarina Schulz, examinerad grundskollärare. Lärarlegitimation och speciallärarlegitimation.
Katarina Törnqvist, examinerad grundskollärare, Läraregitimation.

Elevhälsoteam:
Åsa Johansson, Rektor
Grundskollärare,  lärarlegitimation.
Statlig rektorsutbildning, examen 2016.

Privat rektorsutbildning examen 2008.

Sophie Ekman, Skolöverläkare  Emeritus, M.D.

Charlotte Ekehult, skolsköterska.

My Klingwall Borg, arbetar som skolkurator,examen som samtalsterapeut samt samtalscoach i psykosyntes . Har läsåret 2016/17 tillförordnande att genomföra SYV-arbetet vid skolan i samarbete med Elisabet Söderberg.

Ann- Charlotte Båge, se ovan.

Externt samarbete:
Elisabet Söderberg, utvecklat och handleder  SYV-arbetet, vid skolan , Fil. doktor Studie- och Yrkesvägledning, SU.
Lidingö Stads psykologer riktade mot skolor. Se Lidingö stads hemsida, lidingo.se
Gastronomisk Catering, skolmåltider.

Tjänstledig/föräldraledig:

Jessica Nilsson, Lärare lågstadium. Lärarlegitimation. Föräldraledig tom VT 18.
Therese Larson, Fritidsledare, tjänstledig för studier under  läsåret 16-17.
Cajsa Plaza, Grundskollärare spanska, Eng. Lärarlegitimation. Föräldraledig tom VT 18.
​Camila Lima, lärare i Spanska. Lärarlegitimation. Föräldraledig tom VT 18.
Leena Joandi, grundskollärare i Eng och bild. Läser lärarprogrammet, examen juni 17. Föräldraledig 2017/18