Personal

Personalgrupp läsåret 2018-19
UNDER BEARBETNING

Skolledning, ekonomi, IT, samordnare:
Åsa Johansson, Rektor, grundskollärare
Amanda Schütz, Vd, Lidingö Skola AB. Civ. ek.
Henrik Schütz, ekonomi/bokföring. 
Katarina W Törnqvist, pedagogisk samordnare/arbetsmiljö.
Kristoffer Höök, IKT-ansvarig. 

Vi arbetar med  förskoleklass och lågstadium:
FSK A & B:
Maud Hägg Thorén, examinerad förskollärare.
Johanna Lerfors, grundskollärare. Lärarlegitimation.
Marie Essen, arbetar som fritidsledare.
Zaira Caballero, arbetar som fritidsledare.
 

åk 1A:
Jessica Nilsson, grundskollärare. Lärarlegitimation.
Vaness Grimlund, arbetar som fritidsledare.
Andrea Fondberg, arbetar som fritidsledare.

Åk 1B:
Agnes Stålhandske, grundskollärare. Lärarlegitimation.
Kristoffer Olshagen, examinerad fritidsledare.
Andrea Fondberg, arbetar som fritidsledare.

Åk 2A:
Sanna Granath, grundskollärare.  Lärarlegitimation.
Louise Nilsson, arbetar som fritidsledare.
Åsa Yttermo, grundskollärare. Lärarlegitimation.


Åk 2B:
Jörgen Müllersdorf, grundskollärare. Lärarlegitimation.
Tanja Andelman, arbetar som fritidsledare.
Åsa Yttermo, grundskollärare. Lärarlegitimation.

Åk 3A
Åse Sidklev, lärare lågstadium. Lärarlegitimation.
Fredrica Allbäck, arbetar som fritidsledare.
 

Åk 3B:
Lizelotte Hammarstedt, examinerad grundlärare f-3, inriktning fritidshem. Vikarierar under VT 18.
Alex Salazar, arbetar som fritidsledare.
James Daffeh, arbetar som elevassistent.

Vi arbetar som mentorer och fritids i mellanstadium och högstadium:
Åk 4A:
Ellinore Stålhandske, grundskollärare Sv, Eng, So. Lärarlegitimation.
Tommy Jonsson, arbetar som fritidsledare och resursperson.

Åk 4B:

Lisa Ottoson, grundskollärare, Ma, No. Lärarlegitimation.


Åk 5A:
Anja Ahlborg, grundskollärare i svenska och SO. Lärarlegitimation.
Lena Kristiansson, grundskollärare i musik och engelska. Lärarlegitimation.

Åk 5B:
Karin Törnqvist Bäverlind, grundskollärare svenska, SO. Lärarlegitimation.
Cilla Gustafsson, svenska, SO, engelska. Lärarlegitimation.
Herman Hansson, idrott och hälsa. Lärarlegitimation.

Åk 6A:
Ulrika Warborn, grundskollärare i matematik, teknik och NO-ämnen. Lärarlegitimation.
Stefan Sjöström, musiklärare. Lärarlegitimation.

Åk 6B:

Ann- Charlotte Kask. Textilslöjd. Läser VAL-projekt.

Fritidsklubben åk 4-6:
Tanja Andelman, arbetar som fritidsledare.
Shabbir Ahmed, arbetar som fritidsledare.
Joel Husberg, arbetar som fritidsledare.
Elin Foster, Fritidspedagog.

Åk 7-9:
Tony Sjödin, Grundskollärare. So och Sv. Lärarlegitimation.
Dorotea Walko, lärare i Tyska, arbetar även som modersmålslärare i Lidingö Stad. Lärarlegitimation.
Annika Solberg Arvidsson, grundskollärare Sv, So. Lärarlegitimation.
Louise Dovskog, grundskollärare Ma och No. Lärarlegitimation.
Catarina Schulz, grundskollärare Ma, No. Lärarlegitimation. Speciallärare matematik.

Peter Lemon, lärare i trä- och metallslöjd åk 3-8 samt hem- och konsumentkunskap åk 3. Lärarlegitimation.
Ingela Sunnerdahl, lärare i franska och svenska. Lärarlegitimation.
Stina Dannestig, grundskollärare Sv, So.
Eva Mitchell, grundskollärare Eng. Lärarlegitimation.
Andia von Oelreich, examinerad lärare engelska. Lärarlegitimation.
Alexandra Kahn, lärare i Textil- trä och metallslöjd för grundskolan. Lärarlegitimation.
Jessica Winberg, grundskollärare i Idrott och Hälsa för låg-, mellan-och hög, hem- och konsumentkunskap.Lärarlegitimation.
Magnus Öqvist,grundskollärare i Idrott och Hälsa för låg-, mellan-och högstadium. Lärarlegitimation.
Cajsa Plaza, grundskollärare spanska, Eng. Lärarlegitimation.
Camila Lima, grundskollärare spanska, Lärarlegitimation.Speciallärare/specialpedagoger samt "Guldrummet" och "Guldgruvan" för elever i behov av särskilt stöd:
Anna Almqvist, grundskollärare, speciallärare matematik, Lärarlegitimation.
Piya Wilander, examinerad speciallärare. Lärarlegitimation.
Birigtta Haggård, grundskollärare, lärarlegitimation. Mastersexamen i läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi.
Marie Berglund, examinerad grundskollärare, Lärarlegitimation.
Ann- Charlotte Båge, examinerad grundskollärare, Lärarlegitimation.
Catarina Schulz, examinerad grundskollärare. Lärarlegitimation och speciallärarlegitimation.

Elevhälsoteam:
Åsa Johansson, Rektor
Grundskollärare,  lärarlegitimation.
Statlig rektorsutbildning, examen 2016.

Privat rektorsutbildning examen 2008.

Sophie Ekman, Skolöverläkare  Emeritus, M.D.

Charlotte Ekehult, skolsköterska.

Veronica Iwarson, kurator

Maria Hulsin, Studie- och yrkesvägsledare

Catarina Schulz, examinerad grundskollärare, speciallärare matematik. Lärarlegitimation.


Anna Almqvist, grundskollärare, speciallärare matematik, Lärarlegitimation.

Piya Wilander, examinerad speciallärare. Lärarlegitimation.

Birgitta Haggård, dyslexipedagog, Lärarlegitimation.

Marie Berglund, examinerad grundskollärare, Lärarlegitimation.

Ann- Charlotte Båge, examinerad grundskollärare, Lärarlegitimation.

Externt samarbete:
Elisabet Söderberg, utvecklat och handleder  SYV-arbetet, vid skolan , Fil. doktor Studie- och Yrkesvägledning, SU.
Lidingö Stads psykologer riktade mot skolor. Se Lidingö stads hemsida, lidingo.se
Gastronomisk Catering, skolmåltider.
Dashing Clean, lokalvård.

Tjänstledig/föräldraledig:

Jessica Nilsson, Lärare lågstadium. Lärarlegitimation. Föräldraledig tom VT 18.
Therese Larson, Fritidsledare, tjänstledig för studier under  läsåret 17-18.
Leena Joandi, grundskollärare i Eng och bild. Läser lärarprogrammet, examen juni 17. Föräldraledig 2017/18