Christinaskolan, vars ledord är Kunskap– Trygghet– Ansvar är en F-9 grundskola som  erbjuder föräldrar i Lidingö Stad ett fristående, högkvalitativt alternativ till andra skolor och fritidshem i kommunen.  Skolan har stora fina lokaler på Läroverksvägen 56.

"Vi på Christinskolan är stolta över oss själva och vår skola."   Skolans vision

Utvecklingssamtalsdag 24/9.
 
Vill du arbeta med oss?  Vi söker....
Fritidspedagog för arbete mot skolans lågstadium, 100%.
Ansökan med CV skickas till info@christinaskolan.se


Sjukanmälan:
I första hand ber vi er anmäla på christinaskolan.skolpuls.se.
Om det inte är möjligt ring på nummer under "Kontakta Christinaskolan".

GDPR: Nedan finns skolans policydokument avseende hantering av personuppgifter.

Hantering Av Personuppgifter Information by åsa johansson on Scribd