Christinaskolan, vars ledord är Kunskap– Trygghet– Ansvar är en F-9 grundskola som  erbjuder föräldrar i Lidingö Stad ett fristående, högkvalitativt alternativ till andra skolor och fritidshem i kommunen.  Skolan har stora fina lokaler på Läroverksvägen 56.

"Vi på Christinskolan är stolta över oss själva och vår skola."   Skolans vision

Dags för skolval till förskoleklass. Välj alltid i första hand den skola ni helst vill ha, i andra hand den ni näst helst vill ha osv. Utifrån de val som kommer till oss (precis som alla andra skolor i kommunen)tar vi in de 44 med bäst köplats. Först går vi på förstahandsvalen, därefter gör vi en omprioritering när de som sökt oss i andra-femte hand och inte fått den skola de sökt dyker upp i vårt sökfält. Dyker det då upp en sökande med bättre köplats än någon av de första 44 skickas den med sämre köplats till sitt nästa val. De som sökt oss i andra-femte hand och fått plats på ett tidigare val dyker dock aldrig upp som sökande hos oss och är därmed inte aktuella för plats, oavsett könummer.

Utvecklingssamtalsdag 14/2. Skola och fritidshem stängda. Mentor meddelar samtalstid. 
Sportlov vecka 9
Påsklov vecka 14

Vill du arbeta med oss?  Vi söker....
Behörig lärare i matematik och NO åk 7-9, 100%.
Skolkurator med adekvat utbildning, 40-60%.
Ansökan med CV skickas till info@christinaskolan.se


Sjukanmälan:
I första hand ber vi er anmäla på christinaskolan.skolpuls.se.
Om det inte är möjligt ring på nummer under "Kontakta Christinaskolan".